Түлхүүр үгээр: Америк

Уран цөмийн сайн сайхныг магтан дуулагч- Монгол Америкийн Шинжлэх Ухааны судалгааны төв гэгч ямар байгууллага бэ?

Уран цөмийн сайн сайхныг магтан дуулагч- Монгол Америкийн Шинжлэх Ухааны судалгааны төв гэгч ямар байгууллага бэ?

Цөмийн энергийн газар, МОН-АМЕ шинжлэх ухааны төвөөс хамтарч , саяхан сэтгүүлчдэд зориулсан 2 хоногийн сургалтыг зохион байгууллаа. Харин энэ “МОН-АМЕ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨВ “ гэгч  юу хийдэг ямар байгууллага бэ?… Дэлгэрэнгүй »

© 2012 Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Powered by SmartDesign.